Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü dört yıllık lisans eğitimi veren bir birimdir. Eğitimin her aşamasında özgünlük, bilimsel metodun uygulanması, çözümleme yetisi, zamanlama, malzemeyi kullanabilme becerisi, anlatım gücü ve yorum değerlendirilmektedir.

Seramik tasarımı eğitiminde sanatsal ve endüstriyel seramik alanlarına önem verilmektedir. Sürekli yenilenen ve gelişen seramik teknolojisi, eğitimin içeriğini ve yöntemlerini belirlemektedir. Dört yıllık eğitim – öğretim süresince, seramik tasarım, çamur- alçı, teknik dekor ve cam atölyeleri ile teknoloji laboratuarlarında uygulamalar sürdürülürken, kuramsal sanat ve kültür ağırlıklı derslerle, öğrencilerin gelişimi sağlanmaktadır.

Seramik endüstrisinde dekoratif el ve torna ürünleri ile alçı kalıp döküm ünitelerinde, özel ve tüzel sanat atölyelerinde; serbest seramik sanatçısı, iç ve dış mimari duvar uygulamaları alanlarında uygulamacı, eğitim sertifikası alanlar ise Milli Eğitim Bakanlığına orta öğretim kurumlarında sanat eğitimcisi olarak görev alabilmektedir.

Rüya Avcısı Sanat Eğitim Merkezi, dünya topluluğunun geliştirdiği bilim, teknoloji ve sanatsal değerler doğrultusunda eğitim vermektedir. Amaç, öğrencinin yaratıcı gücünü açığa çıkarmak, duygu ve düşünceleri ile içinde bulunduğu çağın yorumunu yapmasını sağlamaktır.

Bizden alacağınız pratik ve teorik eğitim ile kendinize şaşıracaksınız. Düşündüklerinizi hayata geçirme vakti geldi diyorsanız buyrun gelin.

Güzel Sanatlar Fakülteleri Seramik ve Cam Tasarımı Bölümüne hazırlıkta doğru adres. Yurtiçi ve yurtdışı tüm üniversitelere giriş portfolyoları hazırlanmasını sağlarız. Hayallerinizi ertelemeyin, doğru adrese bekleriz.