Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitimi en geniş anlamıyla, insanın yapay çevresini oluşturan nesnel dünyayı, ondan ihtiyaçları doğrultusunda yararlanmaya yönelik biçimlendirmeyi kapsar.

Ancak Endüstri ürünleri tasarımı, sadece biçim ve işlev arasındaki ilişkinin insan ihtiyaçları ve arzuları doğrultusunda yaratıcı ve yenilikçi kurgulanışına odaklanan bir meslek olmayıp, aynı zamanda  yerel ve küresel rekabet ortamlarında yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlarla değer ve bilgi üretimine katkıda bulunan bir akademik disiplindir. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, tasarımın bugünün eleştirisini yaparak geleceği kurgulama ve yaşanır kılmaya dair sorumluluk taşıyan bir düşünce biçimidir.

Çalışma Alanları; Endüstri ürünleri tasarımcıları konut içi tüketim ve kullanım nesneleri, tüketici elektroniği, beyaz eşya, mobilya, aydınlatma, otomotiv ve ulaşım sistemleri, kent ve kamusal alan ürünleri, mücevher ve moda aksesuarları, sergileme ve ambalaj  gibi birçok sektörde endüstri kuruluşları bünyesinde tasarımcı olarak çalışabilir, firmaların AR-GE bölümlerinde görev alabilirler. Ayrıca serbest tasarımcı olarak firmalara danışmanlık hizmeti sunabilir, kendi tasarım firmalarında ürün ve servis sistemleri geliştirebilirler.

Eğitim Programımız:

Öğrencilerimiz kurs süresince karmaşık tasarım sorunlarını özgün ürün ve sistem çözümlerine ulaştırma becerisi kazanırken, mesleki ve akademik platformlarda güncel tasarım meselelerine pratik ve entellektüel katkı sağlayan geniş bakış açıları edinirler.

Bizden alacağınız pratik ve teorik eğitim ile kendinize şaşıracaksınız. Düşündüklerinizi hayata geçirme vakti geldi diyorsanız buyrun gelin.

Güzel Sanatlar Fakülteleri Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne hazırlıkta doğru adres. Yurtiçi ve yurtdışı tüm üniversitelere giriş portfolyoları hazırlanmasını sağlarız. Hayallerinizi ertelemeyin, doğru adrese bekleriz.

bahcesehir_guzel_sanatlara_hazirlik_resim_kursu_ruya_avcisi_cizim_kursu avcilar_guzel_sanatlara_hazirlik_resim_kursu_ruya_avcisi_cizim_kursu avcilar_guzel_sanatlara_hazirlik_resim_kursu_ruya_avcisi_cizim_kursu guzel_sanatlara_hazirlik_resim_kursu_ruya_avcisi_cizim_kursu_132 guzel_sanatlara_hazirlik_resim_kursu_ruya_avcisi_cizim_kursu_130